සිද්ධි මධ්‍යස්ථානය - YUNCHENG MACHINERY & Electrical TECHNETRONIC CO., LTD
  • head_banner_01

නඩු මධ්යස්ථානය

නඩු

සමාගම ලොව උසස් නිෂ්පාදන පහසුකම් සහ උපකරණ භාවිතා කරයි, විශිෂ්ට නිෂ්පාදන තාක්ෂණය සහ තාක්ෂණය විශිෂ්ට තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනයේ පදනම වන අතර පහත සඳහන් ව්‍යාපෘති සඳහා උසස් තත්ත්වයේ විදුලි සෝපානය, ස්ථාපනය සහ අලෙවියෙන් පසු සේවාව සාර්ථකව සපයා ඇත.